+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Op vrijdag 12 november bracht de Gedeputeerde Natuur van de provincie Zuid-Holland de heer Berend Potjer op uitnodiging van de Stichting VEEN een werkbezoek aan het Reeuwijkse Plassengebied. Door middel van een korte vaartocht en aansluitend een bijeenkomst werden de kansen en problemen in het gebied onder de loep genomen. Onder de genodigden waren o.m. vertegenwoordigers van de Zuid-Hollandse Natuur en Milieufederatie, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Stichting VEEN en Watersnip Advies.

De vaartocht startte bij het Wetlandinformatiecentrum in de Reeuwijkse plassen, wat zich bevindt in het gebouw De Rokende Turf aan de ’s-Gravenbroekseweg. De tocht ging over de grootste natuurplas, plas Ravensberg. Op deze plas zijn momenteel met de inspanning van lokale partijen enkele eilanden opgeknapt. Daarnaast is op deze plas ook goed zichtbaar wat er gebeurt met de eilanden als deze inspanning niet geleverd wordt. De tocht werd vervolgd naar de plassen Groot Vogelenzang en Gravenbroek. Op de plas Groot Vogelenzang is ook een recent natuurherstelproject bezocht, dat is uitgevoerd door een betrokken particuliere eigenaar.

Onder het genot van een hete kop thee of koffie werd de bijeenkomst binnen in de Rokende Turf voortgezet. John van Gemeren van Watersnip liet middels een korte presentatie zien wat er tot nu toe al bereikt is aan herstel aan eilanden in de plas Ravensberg. In het gesprek dat volgde werd met name ingegaan op het borgen en financieren van onderhoud en beheer en het handhaven van beleid. Het plassengebied is aangeduid als Nationaal Natuurnetwerk Nederland. Er wordt momenteel gewerkt aan een goed samenhangende Gebiedsvisie waar eigenaren, bewoners en overheid in samenwerken.