+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Leerlingen Wartburg College doen onderzoek naar waterkwaliteit

In het het kader van een studieweek over Duurzaamheid en Burgerschap bezochten leerlingen van het Wartburg College locatie Revius uit Rotterdam, het Watersnip Wetland-informatiecentrum.

De leerlingen verdiepten zich in de verbanden tussen waterbeheer en biodiversiteit. Het verdwijnen van de Grote karekiet uit de Reeuwijkse plassen werd daarbij gebruikt als onderwerp om relaties te onderzoeken naar het effect van droogte en inlaatwater op de oeverbegroeiing waarin deze rietvogel broedde. Er werd per boot een bezoek gebracht aan de Driewegsluis, waar inlaatwater uit de Hollandsche IJssel bij droogte het plassengebied in wordt gelaten. Hier werd gemeten dat het inlaatwater 30% meer zouten en voedingsstoffen bevat dan het water in de plas. Verder bezochten de groepen de kleine plas Sloene waar Hoogheemraadschap van Rijnland bijzondere maatregelen neemt om regenwater zo goed mogelijk te isoleren en vast te houden.

De leerlingen toonden tijdens de veldwerkles hun interesse in de verbanden tussen waterbeheer en maatschappij. Aan het eind van de week zullen een aantal leerlingen hierover in gesprek gaan met leden van de Tweede Kamer. Want Waterbeheer is een thema op de politieke agenda. Via ons kiesrecht kan iedere burger hier invloed op uitoefenen. En natuurlijk in persoonlijk doen en laten en in bewuste persoonlijke uitgaven.

Wilt u meer lezen over Watersnip en veldwerklessen voor voortgezet onderwijs?