+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Programma’s Groep 3 en 4

Water onder je voeten

Thema: Water (School omgeving)

Water hebben we overal om ons heen. Soms valt het tegen onze zin met bakken uit de hemel, maar anderzijds doen we wel weer moeite om het in onze huizen te krijgen via een uitgebreid stelsel van waterleiding-buizen.

Kortom, we hebben voortdurend met allerlei gereguleerde waterstromen in onze woonomgeving te maken. Een aantal van deze waterstromen kun je niet zien, doordat ze zich onder de grond bevinden. Jonge kinderen kunnen zich dit vaak heel moeilijk voorstellen.

Tijdens de les volgen de kinderen de verschillende waterstromen. Ze zien aan monsters de verschillen tussen regenwater, kraanwater, rioolwater én het water dat na reiniging in de AWZI (AfvalWaterZuiveringsInstallatie) in de sloot geloosd wordt. Vervolgens stelt een medewerker van de gemeente een groot rioolgemaal open, zodat de kinderen kunnen zien hoe het rioolwater onder de grond richting AWZI gepompt wordt.

Les duur: 50 minuten

Mensen bouwen huizen

Thema: Energie (School omgeving)

Wonen in een eigen huis is voor ons vanzelfsprekend. Maar waarvoor heb je eigenlijk een huis? We denken na over de functies van een huis. Hoe gaan we in huis met warmte en energie om?

We bouwen in groepjes tenten en ontdekken gaandeweg wat we werkelijk in een huis nodig hebben om het een huis te laten zijn en op welke wijze we ons huis goed gebruiken. De kinderen bouwen in groepjes een hut. De ingang van de hutten komen naar elkaar toe gericht te staan, want huizen hebben ook een sociale functie.

De les wordt besloten met het eten en drinken van iets lekkers vóór de hut.

Les duur: 50 minuten

De bodem leeft! 

Thema: Natuur als bron (School omgeving)

 

Als we om ons heen kijken ligt er heel veel rommel op straat en in de plantsoenen. We gooien allemaal dingen weg. Maar weg is natuurlijk niet écht weg! Daarom is het belangrijk dat we op de juiste wijze omgaan met ons afval. De natuur zet zijn eigen afval om tot een nieuw, goed bruikbaar product. Wij kunnen daar wat van leren en ons afval zo veel mogelijk, eventueel in de vorm van een nieuw product, weer bruikbaar maken.

Tijdens de buitenles oefenen de kinderen met het opruimen en sorteren van afval. De aandacht gaat uit naar de opruimers in de natuur. Kleine bodemdiertjes, paddenstoelen en schimmels breken afgevallen bladeren en takken af en maken er weer vruchtbare grond van. De kinderen gaan op zoek naar deze kleine opruimers, die meestal verstopt zitten onder afgevallen bladeren of in de grond. Het is dus goed zoeken! 

Les duur: 50 minuten