+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Programma’s Groep 5 en 6

Schone sloten, vuile sloten

Thema: Water (School omgeving)

In het Groene Hart van Holland liggen duizenden kilometers sloot. Sommige sloten zijn prachtige openluchtaquaria met blikvangers als krabbescheer, watergentiaan of kranswieren. Hoe komt het dat de meeste sloten er veel minder goed uitzien en bedekt  zijn met een dikke laag kroos?

Tijdens de buitenles vergelijken we de waterkwaliteit van twee sloten met elkaar. We meten daarvoor de diepte van beide sloten, de helderheid van het water en de dikte van de baggerlaag die onder in de sloten ligt. Ook  vangen we waterdiertjes en tellen we (ondergedoken) waterplanten om de soortenrijkdom  in de sloten vast te stellen. Op grond van de resultaten geven we samen de sloten  een cijfer.

Les duur: 50 minuten


          

Wonen in een wetland

Thema: Water (School omgeving)

Dit thema heeft alles te maken met het veenweidegebied in onze omgeving.

De leerlingen voeren tijdens de les een aantal opdrachten uit die met hoog en laag waterbeheersing te maken hebben. Ze lezen peilschalen af en maken sommetjes met de afgelezen gegevens. Ook ervaren we hoe het is om een ondergelopen gebied zo snel mogelijk met emmers leeg te moeten scheppen. De hoogte van de dijk wordt gemeten en tenslotte kijken de kinderen of ze veen of klei naar boven halen als ze in de sloot boren.

Les duur: 50 minuten

Wilgen knotten

Thema: Energie (School omgeving)

De winter en het vroege voorjaar zijn bij uitstek de tijd om de oer-Hollandse wilgen, die het landschap in onze omgeving zo veelvuldig sieren, te knotten. Binnen het hoofdthema ‘Energie’ gaan de leerlingen van groep 5 en 6 met zaag en takkenschaar aan de slag.

Hout is van oudsher een heel belangrijke energiebron  geweest.  Bij veel boerderijen die hier vroeger in de omgeving stonden waren z.g. geriefhoutbosjes te vinden, bestaande uit groepen elzen en/of wilgen. Hier en daar zijn ze ook vandaag de dag nog te zien. De boer zorgde goed voor de knotbomen rond zijn bedrijf en in het geriefhoutbosje bij zijn boerderij. Het hout werd voor veel doeleinden gebruikt: als brandstof maar ook om bezems, koeienstaken of klompen te maken. Het mooie aan geriefhout is dat het een duurzame energiebron is.  Knotbomen groeien immers steeds weer aan.

Tijdens de buitenles gaan we met de kinderen echt knotten. We kijken naar de begroeiing van oude stronken. We zagen en knippen. Tenslotte binden de kinderen de tijdens de les afgezaagde takken bijeen tot bossen die weer prima gebruikt kunnen worden bij natuurbeheeractiviteiten in de omgeving.

Les duur: 50 minuten

 

 

Gras, melk en grutto

Thema: Natuur als bron (School omgeving)

Onze weilanden zijn van groot belang voor weidevogels. Het merendeel van alle grutto’s heeft in ons land zijn broedgebied. In de moderne weilanden is het echter moeilijk geworden om te broeden. Tijdens de buitenles leren de kinderen wat de grutto en andere weidevogels nodig hebben en hoe de leerlingen ze kunnen helpen. Gras en melk zijn daarbij belangrijke factoren!

De kinderen gaan weidevogels spotten met een verrekijker, verdiepen zich in het nest van een kievit en grutto, zoeken voedsel voor de weidevogels en gaan op eieren-speurtocht.

Les duur: 50 minuten