+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Programma’s Groep 7 en 8

 

Tegel eruit, plant erin

Thema: Klimaatadaptatie (School omgeving)

In Nederland zijn de gevolgen van klimaat verandering merkbaar. In de zomer kunnen enorme hoosbuien de straat en tuin onder water zetten. Waar gaat al dit water naar toe? Wij kunnen een klein beetje helpen om het water een plaats te laten zoeken. Veel tuinen zijn helemaal verhard. Vol met tegels. Super saai maar erg makkelijk in onderhoud denken mensen. Maar het is toch leuk als er mooie bloemen bloeien en bijen  en vogels op af komen? Het water kan gemakkelijk weglopen in de grond waar bodemdiertjes de grond luchtig hebben gemaakt en het water weg kan stromen.

De leerlingen gaan aan de hand van proefjes ontdekken wat de gevolgen zijn van een verharde tuin.

Les duur: 50 minuten

 

Energie voor nu en straks

Thema: Energie (School omgeving)

Tijdens de buitenles  gaan  de leerlingen zelf een energiezuinig nood-onderkomen bouwen. De energie die in een huis nodig is (bijv. warm water om te kunnen wassen/douchen en warmte om te kunnen koken) wordt door de kinderen op een duurzame manier opgewekt en gebruikt. Zo verwarmen de leerlingen water  met een zelfgebouwde zonnecollector en warmen ze hun eten (stroopwafel) met een nagebouwde “indian stove”.

In de derde wereld, waar energie een schaarste is, wordt zo’n stove gebruikt om  voedsel te bereiden, omdat op deze wijze de warmte heel efficiënt gebruikt wordt en er relatief weinig gestookt hoeft te worden.

Les duur: 50 minuten

Strijd voor biodiversiteit

Thema: Natuur als bron (School omgeving)

Tijdens de buitenles werken de leerlingen aan een steropdracht en verzamelen ze materialen die gebruikt worden voor het maken van een natuurkwartet. Op de opdrachtkaarten die her en der opgehangen zijn op de werklocatie lezen de leerlingen wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld vogels spotten, de hoogte van een boom meten en berekenen, zoeken naar zichtbare vormen van natuurbeheer en speuren naar bepaalde gras- en bloemsoorten. Met behulp van de verzamelingen in de verzamelzak en het ingevulde werkblad maken de leerlingen per groepje in de klas een volledig natuurkwartet.

Deze buitenles is mogelijk in de periode september – oktober en de periode mei – juni.

Les duur: 50 minuten

Waterbeheer

Thema: Water (School omgeving)

Er wordt gewerkt aan een steropdracht die alles te maken heeft met waterkwaliteit. De leerlingen doen verschillende proefjes om te ontdekken hoe het met het water en de waterkwaliteit in de omgeving gesteld is.

Voor de leerlingen van de hoogste groepen, 7 en 8, komt er nog meer reken-, meet- en vergelijkwerk aan te pas. Zo berekenen de leerlingen hoe hoog hun voeten staan t.o.v. zeeniveau, meten ze de ph-waarde en vergelijken ze het zoutgehalte van verschillende soorten water.

Na afloop van de lessen kunnen ze precies vertellen wat nou eigenlijk de verschillen zijn tussen kraan- regen- en slootwater en waarom waterdiertjes niet kunnen leven in vervuild water. En hoe het met rioolwater zit, dat heeft ook weinig geheimen meer voor ze.

Les duur: 50 minuten