+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

NME voor voortgezet onderwijs

Leren en onderzoeken buiten in de praktijk

In het voortgezet onderwijs wordt de verbinding tussen school, maatschappij en bedrijfsleven steeds belangrijker. Watersnip Educatie verzorgt programma’s vanuit deze doelstelling. Leerlingen worden in praktijksituaties gebracht tijdens een buitenles, zodat  ze daar kunnen leren, onderzoeken, ontwerpen en ervaren. Deze buitenlessen zijn geschikt voor VMBO, HAVO en VWO.

Vakgebieden

Watersnip Educatie  heeft veel ervaring met het integreren van diverse vakgebieden in programma’s, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde en biologie (profielen natuur en maatschappij). Diverse vaardigheden zoals rekenen, taal, waarnemen en methodisch onderzoek worden bij de leerlingen gestimuleerd tijdens de buitenles.

Beroepsoriëntatie

Leerlingen komen in contact met vakgebieden en bedrijfstakken waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen op basis van persoonlijke interesse. Zo dragen de programma’s ook bij aan beroepsoriëntatie en het kiezen van profielen en sectoren. Denk  aan de waterschapswereld die behoefte heeft aan enthousiaste medewerkers, of bedrijfstakken over recreatie of duurzaamheid.

Voortgezet onderwijs nemen wij mee naar een buitenles om zo een leuke educatie voor hen op te zetten

Wat kan Watersnip Educatie doen voor u?

Het wetland van de Reeuwijkse plassen en polders vormt een rijke leeromgeving.

People

Wetlands zijn natte gebieden met een grote waarde voor mens en natuur. Zonder dat wij het ons realiseren wonen wij hier in een wetland. Middeleeuwse boeren hebben dit gebied voor ons deels drooggelegd door het graven van sloten. Samen met de waterschappen houden wij ons gecultiveerde wetland nu droog genoeg om er te kunnen wonen en werken. Anders zouden wij voortdurend waterdichte laarzen moeten dragen en ons steeds varend verplaatsen.Het bewoonbaar houden van onze wetlands vraagt veel goede samenwerking waarin we veel moeten “polderen”. Allerlei geografische en historische leerlijnen komen hier samen.

Planet

Alle bewoners van  wetland hebben belang bij het duurzame behoud van  kwaliteit  Daarbij gaat het om de zorg voor water, bodem, lucht en de biodiversiteit  Het vinden van de goede balans is een hele uitdaging. Het wetland van de Reeuwijkse plassen is momenteel uit balans. Er wordt gewerkt aan herstelmaatregelen. Leerlingen kunnen op verschillende manieren waarnemingen en metingen doen aan kwaliteit en herstel. Het vakgebied biologie speelt hier een grote rol.

Profit

Wetlands zijn vaak vruchtbare gebieden. In onze streek is veel bedrijvigheid langs rivieroevers. In de veenweiden produceren agrarische bedrijven melk, kaas en sierplanten.

De meest natte delen van ons gebied zoals de Reeuwijkse plassen, de vaarten, kanalen en rivieren zijn nodig voor het tijdelijk opslaan van regenwater. Daardoor kunnen andere delen droog genoeg worden gehouden om er te wonen en te werken. Op en rond de Reeuwijkse plassen kan volop van watersport en recreatie worden genoten. Moderne ontwikkeling van wetlands gaat steeds meer over de combinatie van economie met ecologie. Een goed voorbeeld daarvan is de opzet van natuurboerderijen waar melk én natuur geproduceerd word. Het vakgebied economie is hier relevant.

Programma’s

Wonen in een wetland – People

  • Energie vroeger en nu (Energiebeheer)
  • Wonen en werken in het veen
l
Beheren van een wetland  – Planet

  • Waterbeheer
  • Verlandings- en slootonderzoek
  • Waterkwaliteit en natuurbeheer
  • Safari door de Wetlands van Reeuwijkse Plassen

Werken in een wetland – Profit

  • Oeverbeheer
  • Landschapswandeling langs de Sloene
Voortgezet onderwijs gaat lekker naar een buitenles voor een leuke en goede educatie
Watersnip educatie bied NME aan het Voortgezet onderwijs in een buitenles
NME en watersnip educatie bieden de leukste buitenles voor het Voortgezet onderwijs
Een educatie programma, van Watersnip NME voor het Voortgezet onderwijs