+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Programma’s

Beheren van een wetland

Waterbeheer

De aandacht voor het belang van schoon water groeit sterk in de maatschappij. Waterschappen zorgen voor droge voeten en voor schoon water in sloot en plas. Eeuwenlang werd het schone regenwater zo snel mogelijk weggepompt naar rivier en meer. In droge zomers werd veel rivierwater ingelaten in de polders. Deze werkwijze is aan het veranderen. In het moderne waterbeheer gaat het erom regenwater vast te houden en te bewaren. Dit bevordert o.m. goede biodiversiteit en herstel van oevers en laagveen. Voor dit programma heeft Watersnip speciaal materiaal gemaakt in samenwerking met de  Hoogheemraadschap van Rijnland.

Leerlingen maken kennis met de resultaten van het moderne waterbeheer tijdens een vaartocht, het meten van baggerdieptes en helderheid. En het verzamelen van het kleine waterleven is steeds een onvergetelijke ervaring.

Slootonderzoek

In diverse typen schoolonderzoek wordt van de leerlingen gevraagd hun vaardigheden te tonen in het verzamelen en interpreteren van gegevens uit het veld. Dit programma kan rond de Reeuwijkse Plassengebied uitvoeren. Dit programma kan ook plaats vinden in Hitlandgebied of in Nieuwerkerk a/d IJssel . Hier werkt Watersnip al meer dan 10 jaar samen met het Comenius-college bij het organiseren van een examenonderdeel voor het vakgebied biologie.

Leerlingen brengen vegetaties in beeld die een plas geleidelijk laten veranderen in land. Verder sporen zij een gradiënt op in waterkwaliteit en in bodemsamenstelling. Ze gaan de verbanden in het recreatiegebied zien. Door een multidisciplinaire aanpak realiseren scholieren zich beter dat hun leefwereld een samenhangend geheel vormt.

Wateronderzoek

Helder water in sloot en plas is schaars. De meeste van onze wateren zijn tegenwoordig bedekt met een dikke laag kroos of hebben een zeer groene kleur van de algen. Het zonlicht kan daardoor zelden doordringen op de waterbodem. Ondergedoken waterbegroeiingen kunnen in deze wateren niet groeien. Wij willen terug naar de openluchtaquaria die onze sloten en plassen eens waren, met een uitbundig waterleven. Europese wetgeving (Kader Richtlijn Water) stimuleert Nederland daartoe.  Het herstellen van een ecosysteem uit balans is echter een hele opgave.

Leerlingen gaan meedenken in deze problematiek door verschillende typen water met elkaar te vergelijken. Ze maken kennis met diverse herstelprojecten en raken wellicht geïnteresseerd in een  opleiding tot watermanager.

Safari door de Wetlands van Reeuwijkse Plassen

De wetland safari is bedoeld om de leerlingen ervaring te laten opdoen met een eenvoudige vorm van veldonderzoek in een natuurgebied.

De grote karekiet was tot 1970 kenmerkend voor de natuur van de plassen in Reeuwijk. Deze grote rietvogel, zo groot als een spreeuw, geldt als de logosoort, het icoon van de Reeuwijkse plassen. De logosoort is echter recent uitgestorven in het gebied. Dit heeft veel te maken met de afname van zijn habitat, nl. rietkragen die in het water staan. Hier broedt de soort in. Verder is het voedselaanbod van grote waterinsecten als libbelelarven sterk afgenomen. Libellen zijn toppredatoren in de voedselpiramide van de insecten in het zoete water

Het is de uitdaging om de leerlingen mee te nemen in deze materie. Zodat ze zelf ecologische verbanden gaan zien, de invloed van de mens herkennen en enige ervaring opdoen met het uitvoeren van een gestructureerd onderzoek.