+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Programma’s

Wonen in een wetland

Energie vroeger en nu

Voor een welvarende maatschappij is voldoende goedkope energie nodig. Onze welvaart was in de gouden eeuw afhankelijk van onze grote voorraad turf. Later werd turf verdrongen door andere fossiele brandstoffen als steenkool, olie en gas. In onze tijd staan we voor de opgave om de overstap te maken naar duurzame energiebronnen zoals wind, waterkracht en zonne-energie.

In dit programma herkennen leerlingen deze historische ontwikkelingen in landschap en woonwijk. Daarbij volgen zij bijvoorbeeld een deel van de historische turfroute en maken kennis met toepassingen van zonne-energie.

Wonen en werken in het veen

In een ongerepte, natuurlijke veenwildernis kunnen mensen niet leven. Middeleeuwse ontginners maakten hun bestaan in het Hollandse veen mogelijk door sloten te graven en het land te cultiveren. Via een stelsel van greppels en sloten liep het regenwater weg uit het veen. Daardoor werd akkerbouw en veeteelt mogelijk. Ook in de 21e eeuw vraagt het wonen en werken in de venen om bijzondere maatregelen. Huizen worden gebouwd op lange heipalen. Wegen krijgen een fundering van piepschuim. En steeds moet er in de woonwijken voldoende oppervlaktewater beschikbaar zijn.

Het boren naar het oorspronkelijke veen met daarin riet- en houtresten verbindt de leerlingen aan den lijve met het oerlandschap dat hier eens lag. Leerlingen krijgen ook inzicht in de inrichting van hun woongebied, de technieken die daarbij nodig zijn en de ruimtelijke ordening van stad en land.

Mogelijkheden:

  • Landschap fietstocht
  • Bokvaren Oude Tol
  • Turfroute en Streekmuseum