+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Op 20 maart plantte Watersnip Advies tweeduizend inheemse oeverplanten aan in de nieuwe woonwijk De Steupel in
Reeuwijk- Brug.
Hier zijn ecologische oevers aangelegd, net beneden de waterspiegel. Dit zorgt voor een lange levensduur van de beschoeiing en biedt volop kansen voor de natuur; kikkers, jonge eendjes en ringslangen kunnen hier goed de kant op komen om te rusten en voedsel te zoeken.
Diverse bewoners van De Steupel hielpen bij de aanplant mee, dit zorgde voor een positieve sfeer. De gemeente
Bodegraven- Reeuwijk zorgde voor het plantgoed.
De aanleg van deze ecologische oevers vloeit voort uit een ontheffing die de gemeente verkreeg in het kader van de Omgevingswet, voorheen de Wet natuurbescherming. Deze manier van oeveraanleg zorgt voor een landelijk en natuurrijk beeld in een nieuwe woonwijk en is een inspirerend voorbeeld voor andere projecten.