+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Op 3 juni 2015 heeft het Coenecoop College Waddinxveen het programma Safari door de Wetlands gedaan bij Watersnip Educatie in het Reeuwijkse Plassengebied.

De leerlingen hebben een veldonderzoek gedaan, waarin de Grote Karekiet (vogel) centraal stond. Deze soort is sinds 2011 uitgestorven in het Reeuwijkse Plassengebied. Op basis van de wetenschappelijke methode hebben leerlingen onderzocht: waterkwaliteit, habitat en voedsel. De vermindering van de kwaliteit van deze factoren heeft gezorgd voor het verdwijnen van de Grote karekiet, die altijd kenmerkend was voor de Reeuwijkse plassen. Tot 1975 kwamen hier jaarlijks 100 paren broeden en nu broedt geen enkel paar meer.

Met deze natuuractiviteit wil Watersnip Educatie leerlingen van het voortgezet onderwijs voorlichten over het belang van de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot biodiversiteit.

De leerlingen werkten erg gemotiveerd aan het veldonderzoek.