+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Op zaterdag 30 januari jl. werd de Randweg Reewijk-brug feestelijk geopend met een openingsrun met 450 hardlopers. Enkele medewerkers van Watersnip namen deel aan deze run namelijk Brigit van Dam en Fieke van Dijk. Ook directeur John van Gemeren legde het parcours van 5 kilometer af. De Watersnippers waren speciaal in training gegaan voor dit evenement. Watersnip Advies heeft namelijk een belangrijke rol gespeeld in dit project aangaande de integratie en realisatie van ecologie. Watersnip heeft de flora- en faunatoets verzorgd. Als vervolg daarop werden een natuurcompensatieplan en een ecologisch werkprotocol gemaakt. Langs de weg zijn diverse speciale voorzieningen aangebracht voor de beschermde diersoorten: Meervleermuis, Ringslang, de libel Groene glazenmaker. Verder verwijderde Watersnip veel vissen waaronder de Kleine Modderkruiper uit de te dempen sloten.

De komende weken richt Watersnip zich op het inzaaien van de bermen met zaadmengsels die bevorderlijk zijn voor bijen, en andere insecten die een kleurrijk beeld zullen opleveren.

Diverse andere medewerkers waren gekomen om hun collega’s aan te moedigen. Dit werd zeer gewaardeerd als een teken van de sportieve teamspirit bij Watersnip. Watersnip heeft ook een functie als Wetland-informatiecentrum. Dat wil zeggen dat bewoners en recreanten onder kantoortijd kunnen binnenlopen bij het bedrijf, in de dorpskern van Sluipwijk. Hier kan men terecht voor allerlei informatie op het gebied van natuur, landschap, water- en oeverbeheer.

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden van Watersnip Advies