+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Watersnip ontvangt als erkend leerbedrijf regelmatig studenten die een stage lopen voor een bepaalde periode. Watersnip vindt het belangrijk om studenten de kans te geven werkervaring op te doen en te leren in de praktijk. De komende tijd delen verschillende stagiairs hun ervaringen. Stagiair Jorian Eijkelboom (rechter foto) geeft de aftrap.

Afgelopen maart is Jorian begonnen aan zijn stage bij Watersnip Advies. Hij studeert Bos & Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. In zijn vrije tijd is Jorian meestal buiten te vinden om vogels te kijken. Tijdens zijn stage bij Watersnip doet Jorian onderzoek naar de overleving en predatie van Gruttokuikens in Polder de Wijk te Boskoop. Met het uitvoeren van dit onderzoek probeert Jorian in kaart te brengen waar de Gruttokuikens blijven nadat ze uit het ei kruipen en in welke mate de jonge vogels gepredeerd worden.

Bij weidevogelpredatoren kan men denken aan vogels als: Buizerd, Bruine kiekendief, Kleine mantelmeeuw, Zwarte kraai en Havik maar ook aan marterachtigen. In de praktijk blijkt het namelijk moeilijk te zijn de jonge Grutto’s te volgen in hun ontwikkeling van kuiken tot vliegvlugge vogel. Ook landelijk gezien worden er veel te weinig Grutto’s groot om de populatie in stand te houden. Daardoor daalt de gruttostand in ons land onrustbarend snel. ‘Steken ze over naar andere polders?’. ‘Worden ze opgegeten?’. Deze vragen probeert Jorian te beantwoorden met zijn onderzoek. Daarnaast hoopt hij aan de hand van dit onderzoek iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van Polder de Wijk als weidevogelgebied, en welke verbeteringen in het beheer mogelijk zijn om het de weidevogels eventueel nog beter naar de zin te maken. Op 3 mei zag Jorian de eerste jonge Grutto in Polder de Wijk, een prachtig gezicht! Jorian hoopt zijn onderzoek eind juni af te ronden.

 Foto links: Foeragerende Grutto door Jorian Eijkelboom