+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Watersnip ontvangt veel verschillende groepen voor vaartochten in het plassengebied en rondleidingen in polder Oukoop. Daar zijn ook groepen bij met concrete vragen en behoefte aan informatie. Als wetlandinformatiecentrum kunnen wij goed aan deze vragen voldoen en inhoudelijke programma’s bieden aan allerlei instanties. Daarnaast bieden we natuurlijk ook programma’s waarbij natuurbeleving, varen en ontmoeting op de voorgrond staan. Een voorbeeld van een inhoudelijk programma was een bezoek van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland afgelopen juli.

Op de website schreven zij een mooi verslag dat wij met toestemming hebben overgenomen:

“Voor het bezoek hebben we meer geleerd over het unieke natuur- en recreatiegebied, de Reeuwijkse plassen, ontstaan door afgraving van veen. Het gebied omvat dertien plassen tussen Bodegraven en Gouda met een totale oppervlakte van circa 735 hectare. Om het open water heen vind je beschutte oevers en graslanden op veengrond, naast mooie fietspaden, prachtige huizen en beschermd natuurgebied.”

Tijdens de excursie is de groep bij de biologische natuurboerderij Hoeve Stein geweest. Daarna hebben ze een vaartocht over de Reeuwijkse plassen gemaakt.

Van het groene gras op de boerderij gaat de excursie door op een platbodem op het water. Tijdens de vaartocht vanuit Watersnip in Sluipwijk, neemt gids Gerard ons mee in de historie van het gebied en het winnen van turf in de 18e eeuw. Ook vertelt hij over de hedendaagse dilemma’s rondom het beheer en onderhoud van de plassen en afstemming van de belangen van natuur en recreatie.

Collega Jan Kastje kan daarover meepraten. Hij is op dit moment als kwartiermaker met de gebiedsvisie bezig. Samen met de betrokken partijen als verenigde eigenaren, gemeente en de verenigde watersporters wordt in deze toekomstvisie de ambitie geschetst om in 10 jaar toe te groeien naar een robuust natuurgebied met herkenbare cultuurhistorie en verantwoorde recreatie.”

Meer weten over de mogelijkheden voor onze vaartochten? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0182-395460 of lees maar op onze website via onderstaande knop.

Foto’s: Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland