+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Watersnip Wetland-informatiecentrum organiseert buitenlessen voor basisscholen in het Groene Hart waarin water een belangrijke rol speelt.

In het thema “Wonen en werken in een veengebied” staat aandacht voor waterbeheersing centraal. De leerlingen ontdekken hoe onze voorouders er in geslaagd zijn het Hollandse wetland bewoonbaar te maken voor het graven van sloten en door het maken van diverse soorten molens en gemalen. De lessen vinden vaak op een dijk of bij een poldergemaal plaats. Tijdens de buitenles leren leerlingen én begeleidende ouders enkele peilschalen af te lezen. Hierop ziet men hoe hoog het water staat t.o.v. de gemiddelde stand van de zee, uitgedrukt in -N.A.P. Voor veel kinderen én ouders is het een nieuwe ervaring om te beleven hoe diep wij nu al onder zeeniveau wonen. En dat zal door bodemdaling en stijging van de zeespiegel de komende jaren alleen maar meer worden. 

Deze ervaring helpt om goed te willen nadenken over creatieve oplossingen en onze manier van huizen bouwen. Watersnip Wetland-informatiecentrum specialiseert zich in het communiceren van goed waterbeheer. 

Wilt u meer lezen over Watersnip en NME?