+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Diverse klassen  van het Coenecoop College en van het Driestar College bezochten de afgelopen weken Watersnip Wetland-informatiecentrum.

Ze namen deel aan een Wetlandsafari waarin ze via de wetenschappelijke methode eenvoudig onderzoek leerden verrichten. In dit geval was de leidende onderzoeksvraag gericht op de relaties tussen inlaatwater, waterkwaliteit, rietvegetaties en rietvogels.

De leerlingen bezochten drie verschillende locaties en verzamelden daar gegevens over biodiversiteit, helderheid en waterchemie. Er werd gemeten bij de Driewegsluis, bij de Verlengde Breevaart en Sloene en op de plas ’s-Gravenbroek.

Ecologen van Watersnip Advies maakten de leerlingen wegwijs in het werkveld. Hoewel de meeste leerlingen in de omgeving wonen, was het voor de meesten toch een kennismaking met een heel nieuwe wereld van watermanagement en natuurbeheer. En dat is wat Watersnip Natuuractiviteiten graag doet: jonge mensen betrekken bij de groen-blauwe wereld om hen heen. Het leren waarderen van deze groen-blauwe realiteit vindt plaats via hoofd, maar misschien nog wel meer door handen, hart en positieve emoties.

Wilt u meer lezen over veldwerk voor Voortgezet onderwijs?