+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

De winter is dé periode waarin veel geknot en gezaagd wordt in de oevers en op de eilanden in de Reeuwijkse plassen.

In wetlands zijn de overgangen water-land belangrijk als oeverbescherming en voor de biodiversiteit. Er leven zeer veel soorten vissen. Insecten, vogels en zoogdieren in de rietkragen op de oevers. Oeverplanten groeien niet goed in de schaduw onder bomen. Bijgaande foto’s laten dat goed zien.

Daarom is het goed om boomgroei op de oevers laag en kort te houden. Dat is fijn voor de bewoners, die van het winterlicht op het water willen genieten. Het is ook nodig voor een vitale oeverbegroeiing van Riet en Lisdodde. Dus handen uit de mouwen en de zaag erin! De takken kunnen het best strak gebost worden en benut worden in de tuin als leefplek voor de Egel. In een strakke takkenril kunnen de takkenbossen een mooie afscheiding vormen waar kleine zangvogels als de Winterkoning eten zoeken.Takken los in de kant gooien is geen goede verwerking. Dan houd je er lang last van en het is slecht voor het riet.

Een mooie geknotte oever met veel geel van winterriet is een prachtige beloning voor het zaagwerk. Daar geniet iedereen van!