Watersnip Advies heeft in de afgelopen periode gewerkt aan de uitvoering van een Ecologisch Werkprotocol voor de Rugstreeppad. Hiervoor is een activiteitenplan opgesteld waarin verschillende maatregelen werden beschreven die zijn uitgevoerd volgens het Ecologisch...

Lees meer